Vytvoriť faktúru

SOFTWAROVÉ APLIKÁCIE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOFTWAROVÉ APLIKÁCIE
IČO 31397352
DIČ 2020334712
IČ DPH SK2020334712
Dátum vzniku 20 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOFTWAROVÉ APLIKÁCIE
Starhradská 12/3223
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 305 €
Zisk -8 284 €
Aktíva 10 353 €
Vlastný kapitál 3 010 €
Kontaktné informácie
Email info@softwaroveaplikacie.eu
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,737
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 582
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,644
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,737
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,274
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,948
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,284
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,011
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,011
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 264
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,247
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,305
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,059
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,245
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 13,594
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 4,889
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,311
C. Služby (účtová skupina 51) 5,763
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 344
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 287
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,289
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,659
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 646
N. Kurzové straty (563) 26
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 620
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -646
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,935
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,349
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015