Vytvoriť faktúru

TREA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TREA
IČO 31397409
DIČ 2020306123
IČ DPH SK2020306123
Dátum vzniku 19 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREA
Jozefská 1
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 82 034 €
Zisk -9 472 €
Aktíva 143 509 €
Vlastný kapitál -164 514 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911911444, +421903440146, +421903244990, +421903575990
Fax(es) 0244880102
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 123,537
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 123,537
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,822
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 38,252
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,241
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,368
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 207,359
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -173,986
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,278
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 61,409
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -239,201
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,472
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 381,345
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,099
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 11,921
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 306,786
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 119,742
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 22,036
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,786
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 161,222
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 797
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 59,742
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 82,034
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,876
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 65,951
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,207
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 90,536
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 23,154
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,524
C. Služby (účtová skupina 51) 23,160
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 38,641
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 423
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,634
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,502
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,989
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 970
M. Nákladové úroky (562) 632
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 336
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -970
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,472
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,472
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015