Vytvoriť faktúru

CENTAUR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CENTAUR
IČO 31397417
DIČ 2020347439
IČ DPH SK2020347439
Dátum vzniku 19 Júna 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CENTAUR
Jarošova 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 870 289 €
Zisk 122 995 €
Aktíva 1 766 057 €
Vlastný kapitál 1 335 845 €
Kontaktné informácie
Email centaur@centaur.sk
Webová stránka http://www.centaur.sk
Phone(s) +421260103200
Fax(es) 0260103299
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,858,786
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,857,385
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 129
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 129
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,703,413
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,587,578
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,413,901
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 173,677
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 34,835
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75,099
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,901
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 153,843
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,196
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 142,647
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,401
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,398
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,858,786
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,458,840
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 22,819
2. Ostatné fondy (427, 42X) 22,819
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,273,186
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,273,186
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 122,995
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 399,946
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 118
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 118
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 368,121
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 257,543
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,988
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,555
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 49,096
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 35,163
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,302
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 31,707
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,707
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,865,295
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,870,289
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,865,295
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,950
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,708,337
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,382
D. Služby (účtová skupina 51) 404,284
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,297,692
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 947,073
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 327,353
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,266
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 884
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,556
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,556
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 539
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 161,952
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,458,629
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 121
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 121
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 121
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,967
O. Kurzové straty (563) 167
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,800
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,846
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 159,106
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 36,111
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 36,673
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -562
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 122,995
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31397417 DIČ: 2020347439 IČ DPH: SK2020347439
 • Sídlo: CENTAUR, Jarošova 1, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Koloman Bernáth člen Rastlinná 25 Bratislava 851 10 25.11.2008
  Mgr. Milan Foriš člen Severovcov 1283/2 Bratislava - Rusovce 851 10 25.11.2008
  RNDr. Martin Martinka člen Koceľova 32 Bratislava 821 01 09.06.2009
  Ing. Roman Janota, CSc. predseda Tupolevova 6B/1009 Bratislava 851 01 08.06.2009
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.11.2012Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Martinka - člen Koceľova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.06.2009
   20.11.2012Zrušené sidlo:
   FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Martinka - člen Koceľova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.06.2009
   23.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Janota , CSc. - predseda Tupolevova 6B/1009 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 08.06.2009
   Mgr. Martin Martinka - člen Koceľova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.06.2009
   22.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Igor Baník - predseda Jelšová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.11.2008
   Ing. Roman Janota , CSc. - člen Tupolevova 6B/1009 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.11.2008
   25.11.2008Nové obchodné meno:
   CENTAUR, a. s.
   Nové sidlo:
   FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a zákaziek
   poskytovanie operačného leasingu
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektroniky
   organizačno-technické zabezpečovanie školení a seminárov v oblasti výpočtovej techniky
   reklamná činnosť
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Koloman Bernáth - člen Rastlinná 25 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 25.11.2008
   Mgr. Milan Foriš - člen Severovcov 1283/2 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 25.11.2008
   Mgr. Igor Baník - predseda Jelšová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.11.2008
   Ing. Roman Janota , CSc. - člen Tupolevova 6B/1009 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.11.2008