Vytvoriť faktúru

ELPATT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELPATT
IČO 31397492
DIČ 2020354677
IČ DPH SK2020354677
Dátum vzniku 28 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELPATT
Šustekova 18
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 374 560 €
Zisk 1 896 €
Aktíva 488 546 €
Vlastný kapitál 386 214 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253411771, 0244638696
Mobile phone(s) 0905103372, 0905598511, 0905640231
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 178,374
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 178,374
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,589
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 264,859
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 87,644
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152,532
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 443,233
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 388,109
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 378,910
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,896
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,124
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,337
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 45,971
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,939
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,836
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,586
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,610
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,816
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 374,560
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 373,264
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,296
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 369,199
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 203,266
C. Služby (účtová skupina 51) 46,899
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 104,088
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,672
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,534
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 740
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,361
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 123,099
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 16
X. Výnosové úroky (662) 16
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,429
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,429
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,413
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,948
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,052
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,896
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31397492 DIČ: 2020354677 IČ DPH: SK2020354677
 • Sídlo: ELPATT, Šustekova 18, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Pattermann Šustekova 18 Bratislava 851 04 11.09.1998
  Lýdia Pattermanová Šustekova 18 Bratislava 851 04 26.07.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Pattermann 3 319 € (50%) Šustekova 18 Bratislava 851 04
  Lýdia Pattermannová 3 319 € (50%) Šustekova 18 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.11.2010Nové sidlo:
   Šustekova 18 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   výroba rozvázdačov NN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lýdia Pattermanová Šustekova 18 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.07.2010
   04.11.2010Zrušené sidlo:
   Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   02.08.2000Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane objektov s nebezpečenstvom výbuchu a bleskozvodov
   vykonávanie poradenskej činnosti pre montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení a bleskozvodov
   Noví spoločníci:
   Ján Pattermann Šustekova 18 Bratislava 851 04
   Lýdia Pattermannová Šustekova 18 Bratislava 851 04
   01.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Pattermann Šustekova 18 Bratislava 851 04
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   11.11.1997Noví spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava
   10.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava
   28.06.1995Nové obchodné meno:
   ELPATT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov do 1000 V a slaboprúdových rozvodov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava
   Lýdia Pattermannová Švabinského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Pattermann Švabinského 18 Bratislava