Vytvoriť faktúru

M TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M TRADE
Stav Zrušená
IČO 31397565
DIČ 2020306134
IČ DPH SK2020306134
Dátum vzniku 29 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M TRADE
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 659 €
Zisk -466 €
Aktíva 212 469 €
Vlastný kapitál -536 137 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259334262
Mobile phone(s) 0907226252
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 306,752
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,625
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,625
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,625
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 297,681
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60,972
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 57,453
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,453
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,519
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 236,709
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 366
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 236,343
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 446
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 446
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 306,752
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -58,018
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,002,458
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,002,458
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 96,947
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 96,947
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,156,957
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,156,957
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -466
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 364,544
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 364,544
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 227,221
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,511
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 207,710
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 137,323
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 226
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 226
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 554
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 659
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 554
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 105
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45
D. Služby (účtová skupina 51) 12
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 614
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 542
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,000
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,000
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,000
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,000
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -386
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 80
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -466
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
 • IČO:31397565 DIČ: 2020306134 IČ DPH: SK2020306134
 • Sídlo: M TRADE, Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júna 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.12.2015Zrušené obchodné meno:
   M TRADE s. r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   20.03.2015Nové obchodné meno:
   M TRADE s. r. o. v likvidácii
   17.07.2000Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   29.06.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným