Vytvoriť faktúru

ISTOTA PS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTOTA PS
IČO 31397646
DIČ 2020853109
Dátum vzniku 03 Júla 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ISTOTA PS
Ul. 29.
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 286 €
Zisk 1 621 €
Aktíva 250 912 €
Vlastný kapitál 2 023 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243422012
Mobile phone(s) 0905818574, 0948033942
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 292,802
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 17,912
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,317
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 292,802
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,645
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,190
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,190
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -31,166
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,621
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 289,157
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 243,938
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 45,219
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 200
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 635
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,384
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 30,286
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,286
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 38,753
C. Služby (účtová skupina 51) 38,598
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,467
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,312
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 13,588
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 13,588
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,020
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 1,631
M. Nákladové úroky (562) 935
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 454
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 10,568
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,101
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,621
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015