Vytvoriť faktúru

Stavoarch - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stavoarch
IČO 31397654
DIČ 2020874119
Dátum vzniku 03 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stavoarch
Jasencová 4
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 874 €
Zisk 11 405 €
Aktíva 159 336 €
Vlastný kapitál 38 004 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 130,675
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 130,675
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 136
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,351
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,842
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,509
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 143,026
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,405
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,706
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,706
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 33,100
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 982
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,788
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,405
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,621
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 89,534
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,887
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 143
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,842
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 902
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,874
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,233
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,641
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,457
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,794
C. Služby (účtová skupina 51) 14,988
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 166
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,503
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,417
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,549
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 171
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 171
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -170
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,247
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,842
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,405
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4279155.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015