Vytvoriť faktúru

PREDOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PREDOM
IČO 31397662
DIČ 2020909231
IČ DPH SK2020909231
Dátum vzniku 03 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PREDOM
Koprivnická 9/E
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 888 €
Zisk 5 145 €
Aktíva 1 448 967 €
Vlastný kapitál 9 245 €
Kontaktné informácie
Email predom@predom.sro.sk
Phone(s) 0265426976, 0265428447, 0265440232, 0904294088
Mobile phone(s) 0904294088
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 37,722
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 37,722
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,406,044
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 361,239
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 605,808
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 438,997
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,443,766
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,272
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,488
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,145
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,430,494
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 919,576
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 23,749
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 487,169
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 480,216
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,520
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,309
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,124
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 40,888
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 40,888
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 31,952
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,702
C. Služby (účtová skupina 51) 4,256
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,599
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 216
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,021
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,936
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,930
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,207
M. Nákladové úroky (562) 1,404
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 803
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,207
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,729
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,584
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,145
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31397662 DIČ: 2020909231 IČ DPH: SK2020909231
 • Sídlo: PREDOM, Koprivnická 9/E, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubomír Durdiak Bzovická 10 Bratislava 03.07.1995
  Helena Durdiaková Bzovícka 10 Bratislava 01.08.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľubomír Durdiak 6 639 € (100%) Bzovická 10 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2013Nové sidlo:
   Koprivnická 9/E Bratislava-Dúbravka 841 01
   03.12.2013Zrušené sidlo:
   Lackova 1 Bratislava 841 04
   01.08.2000Noví spoločníci:
   Ľubomír Durdiak Bzovická 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Durdiaková Bzovícka 10 Bratislava
   31.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Jana Bohovicová Ľ. Zúbka 25 Bratislava
   Ľubomír Durdiak Bzovická 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Bohovicová Ľ. Zúbka 25 Bratislava
   24.03.2000Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   07.10.1999Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Jana Bohovicová Ľ. Zúbka 25 Bratislava
   Ľubomír Durdiak Bzovická 10 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Bohovicová Ľ. Zúbka 25 Bratislava
   Ľubomír Durdiak Bzovická 10 Bratislava
   Katarína Lehutová Karloveská 49 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Lehutová Karloveská 49 Bratislava
   03.11.1997Noví spoločníci:
   Katarína Lehutová Karloveská 49 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Lehutová Karloveská 49 Bratislava
   02.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing Marián Chudý Kosatcová 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava
   06.11.1995Nové sidlo:
   Lackova 1 Bratislava 841 04
   05.11.1995Zrušené sidlo:
   Líščie údolie 59 Bratislava 841 05
   03.07.1995Nové obchodné meno:
   PREDOM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie údolie 59 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovarov za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   reklamná a propagačná činnosť
   kopírovacie služby
   upratovacie služby
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Jana Bohovicová Ľ. Zúbka 25 Bratislava
   Ľubomír Durdiak Bzovická 10 Bratislava
   Ing Marián Chudý Kosatcová 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Durdiak Bzovická 10 Bratislava
   Jana Bohovicová Ľ. Zúbka 25 Bratislava
   Ing Emília Chudá Kosatcová 20 Bratislava