Vytvoriť faktúru

CHEMSTAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHEMSTAR
IČO 31397719
DIČ 2020306211
IČ DPH SK2020306211
Dátum vzniku 29 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHEMSTAR
Novosvetská 18
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 331 052 €
Zisk 9 183 €
Aktíva 3 074 546 €
Vlastný kapitál 845 454 €
Kontaktné informácie
Email macakova@chemstar.sk
Webová stránka http://www.chemstar.sk
Phone(s) +421254417559, +421254417557
Mobile phone(s) +421905433102, +421908941988
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,074,324
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,195,455
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,195,455
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 484,992
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 658,432
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,948
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,083
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,876,273
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,188
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,864
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,864
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,324
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,870,085
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,151
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,862,934
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,596
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,596
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,074,324
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 854,637
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,963
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,963
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 824,852
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 824,852
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,183
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,219,687
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,156,318
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,106,250
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,983
12. Odložený daňový záväzok (481A) 38,085
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 61,869
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 965
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 965
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,345
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,512
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,047
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 324,450
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 331,052
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 324,449
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,340
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,263
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 312,647
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 38,183
D. Služby (účtová skupina 51) 17,658
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 171,474
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 155,795
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,101
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,578
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,228
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 73,376
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 73,376
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 728
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,405
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 268,608
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 207
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 100
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 100
XII. Kurzové zisky (663) 107
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,344
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,341
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,268
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,085
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 979
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,106
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31397719 DIČ: 2020306211 IČ DPH: SK2020306211
 • Sídlo: CHEMSTAR, Novosvetská 18, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Elemír Foltín, CSc. Novosvetská 18 Bratislava 811 06 29.06.1995
  MUDr. Jana Marčeková Deviata 12 Bratislava 831 01 09.03.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Elemír Foltín, CSc. 6 639 € (100%) Novosvetská 18 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.03.2009Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jana Marčeková Deviata 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.03.2009
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín , CSc. Novosvetská 18 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elemír Foltín , CSc. Novosvetská 18 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 29.06.1995
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   03.10.2000Nové sidlo:
   Novosvetská 18 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   02.10.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   29.06.1995Nové obchodné meno:
   CHEMSTAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Elemír Foltín, CSc. Sološnická 29 Bratislava