Vytvoriť faktúru

EKOAUDITOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOAUDITOR
IČO 31397727
DIČ 2020338045
IČ DPH SK2020338045
Dátum vzniku 21 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOAUDITOR
Letecká 22
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 279 000 €
Zisk -15 071 €
Aktíva 273 913 €
Vlastný kapitál 186 169 €
Kontaktné informácie
Email ekoauditor@ekoauditor.sk
Webová stránka http://www.ekoauditor.sk
Phone(s) +421244461262
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 297,703
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 69,241
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,594
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 196,886
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 297,703
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 126,098
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 133,865
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,071
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 171,605
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 749
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 133,752
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 75,963
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,285
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,828
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,676
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,191
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,913
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 279,000
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 126
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 269,779
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,095
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 288,191
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 126
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,717
C. Služby (účtová skupina 51) 212,566
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 40,594
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 174
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 6,340
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,674
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,191
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,496
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 991
X. Výnosové úroky (662) 991
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,854
M. Nákladové úroky (562) 2,215
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 636
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,863
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,054
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,017
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,071
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31397727 DIČ: 2020338045 IČ DPH: SK2020338045
 • Sídlo: EKOAUDITOR, Letecká 22, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľudovít Šramka Záhumenská 64 Trenčín 911 04 21.06.1995
  Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03 21.06.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľudovít Šramka 3 320 € (50%) Záhumenská 64 Trenčín 911 04
  Ing. Igor Šramka 3 320 € (50%) Letecká 22 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Šramka Záhumenská 64 Trenčín 911 04
   Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Šramka Záhumenská 64 Trenčín 911 04 Vznik funkcie: 21.06.1995
   Ing. Igor Šramka Letecká 22 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.06.1995
   07.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 538 Horná Lehota
   Ing. Ľudovít Šramka Soblahovská 20 Trenčín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Šramka 538 Horná Lehota
   Ing. Ľudovít Šramka Soblahovská 20 Trenčín
   05.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 538 Horná Lehota
   Ing. Ľudovít Šramka Soblahovská 20 Trenčín
   04.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 538 Horná Lehota
   Ing. Ľudovít Šramka Soblahovská 20 Trenčín
   21.06.1995Nové obchodné meno:
   EKOAUDITOR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Letecká 22 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Šramka 538 Horná Lehota
   Ing. Ľudovít Šramka Soblahovská 20 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Šramka 538 Horná Lehota
   Ing. Ľudovít Šramka Soblahovská 20 Trenčín