Vytvoriť faktúru

IN SITU P & R - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IN SITU P & R
IČO 31397794
Dátum vzniku 04 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IN SITU P & R
Malá 15
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 119 859 €
Zisk 4 708 €
Aktíva 44 439 €
Vlastný kapitál 23 711 €
Kontaktné informácie
Email aquatest@isternet.sk
Phone(s) 0254410769, 0254414569
Mobile phone(s) 0905823433, 0908749233
Fax(es) 0254410769
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,593
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,145
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,426
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,022
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 36,593
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,419
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 16,075
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,708
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,174
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 462
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,267
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,641
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,268
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,358
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 445
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 119,859
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 119,859
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 114,076
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,778
C. Služby (účtová skupina 51) 71,237
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,508
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 752
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 310
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 139
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 352
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,783
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,844
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 13
X. Výnosové úroky (662) 13
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 83
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,713
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,005
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,708
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016