Vytvoriť faktúru

MAK STUDIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAK STUDIO
Stav Zrušená
IČO 31397867
DIČ 2020341873
IČ DPH SK2020341873
Dátum vzniku 26 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAK STUDIO
Stromová 10
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 000 €
Zisk -4 934 €
Aktíva 19 701 €
Vlastný kapitál 16 748 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421907310597
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,844
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,722
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,722
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,722
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,911
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,732
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,563
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,563
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 169
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,179
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 211
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 211
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,844
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,814
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,611
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,611
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,934
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,030
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 448
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 448
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,582
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 918
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 918
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,489
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,175
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,887
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,962
D. Služby (účtová skupina 51) 1,539
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 264
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,085
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,085
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,887
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -501
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 87
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,974
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,934
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
 • IČO:31397867 DIČ: 2020341873 IČ DPH: SK2020341873
 • Sídlo: MAK STUDIO, Stromová 10, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júna 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.12.2015Zrušené obchodné meno:
   MAK STUDIO spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stromová 10 Bratislava 831 01
   28.06.2002Nové sidlo:
   Stromová 10 Bratislava 831 01
   26.06.1995Nové obchodné meno:
   MAK STUDIO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným