Vytvoriť faktúru

IVOLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IVOLA
IČO 31397905
DIČ 2020321963
IČ DPH SK2020321963
Dátum vzniku 06 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IVOLA
Šarišská 6
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 208 036 €
Zisk -3 166 €
Kontaktné informácie
Email ivola@stonline.sk
Phone(s) 0253411139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,781
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,781
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,781
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,570
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 24,926
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,230
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 42,351
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 21,118
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,299
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 13,868
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,522
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,166
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,233
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 948
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,285
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,029
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,343
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,945
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,968
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 208,036
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 193,596
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,540
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 900
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 211,057
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 187,979
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,377
C. Služby (účtová skupina 51) 2,625
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,904
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 172
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,021
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,155
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 145
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 145
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -145
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,166
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,166
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31397905 DIČ: 2020321963 IČ DPH: SK2020321963
 • Sídlo: IVOLA, Šarišská 6, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Pohovej Bošaniho 3 Bratislava 841 01 06.07.1995
  Vladko Vanjek Balkan 10 41322 Lipovljani Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava 28.11.1996
  Marko Majdandžic Pantovčak 102 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava 28.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Pohovej 3 984 € (60%) Bošaniho 3 Bratislava 841 01
  Vladko Vanjek 1 328 € (20%) Balkan 10 41322 Lipovljani Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava
  Marko Majdandžic 1 328 € (20%) Pantovčak 102 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Pohovej Bošaniho 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 06.07.1995
   Vladko Vanjek Balkan 10 41322 Lipovljani Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava Vznik funkcie: 28.11.1996
   Marko Majdandžic Pantovčak 102 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava Vznik funkcie: 28.11.1996
   23.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Pohovej Bošaniho 3 Bratislava 841 01
   Marko Majdandžic Pantovčak 102 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava
   Vladko Vanjek Balkan 10 41322 Lipovljani Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Pohovej Bošaniho 3 Bratislava 841 01
   Vladko Vanjek Balkan 10 41322 Lipovljani Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava
   Marko Majdandžic Pantovčak 102 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Pohovej Bošaniho 3 Bratislava 841 01
   Marko Majdandžic Pantovčak 102 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava
   Vladko Vanjek Balkan 10 41322 Lipovljani Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava
   12.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Pohovej Bošaniho 3 Bratislava 841 01
   Marko Majdandžic Pantovčak 102 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava
   Vladko Vanjek Balkan 10 41322 Lipovljani Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Pohovej Bošaniho 3 Bratislava 841 01
   Marko Majdandžic Pantovčak 102 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava
   Vladko Vanjek Balkan 10 41322 Lipovljani Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Vidlicová 11 Bratislava
   11.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oľga Algajerová Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Ivan Pohovej Bošaniho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Algajerová Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Ivan Pohovej Bošaniho 3 Bratislava
   06.07.1995Nové obchodné meno:
   IVOLA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šarišská 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Algajerová Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Ivan Pohovej Bošaniho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oľga Algajerová Vlčkova 7 Bratislava
   Ing. Ivan Pohovej Bošaniho 3 Bratislava