Vytvoriť faktúru

BAŽANT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BAŽANT
IČO 31397964
DIČ 2020354710
IČ DPH SK2020354710
Dátum vzniku 04 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAŽANT
Hontianska 59
93601
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 904 €
Zisk 1 686 €
Aktíva 74 457 €
Vlastný kapitál -27 162 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0367411013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 74,200
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,408
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,811
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,811
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 16,597
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 16,597
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,792
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13
4. Zvieratá (124) - /195/ 13
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,988
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,922
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,922
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,791
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,791
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 74,200
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -25,476
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 116
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 116
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -38,577
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,105
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,682
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,686
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,709
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 644
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 644
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,065
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,918
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 680
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,467
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 68,967
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 68,967
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,904
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,904
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,904
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 258
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 258
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 258
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,646
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,904
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,646
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,686
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31397964 DIČ: 2020354710 IČ DPH: SK2020354710
 • Sídlo: BAŽANT, Hontianska 59, 93601, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Júla 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.07.1998Nové sidlo:
   Hontianska 59 Šahy 936 01
   Noví spoločníci:
   Anna Salayová Holíčska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Salayová Holíčska 9 Bratislava
   29.07.1998Zrušené sidlo:
   Jasovská 57 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beatrica Šupová Kukorelliho 1 Piešťany
   04.07.1995Nové obchodné meno:
   BAŽANT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 57 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Beatrica Šupová Kukorelliho 1 Piešťany
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ