Vytvoriť faktúru

FRANK SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FRANK SLOVAKIA
IČO 31397972
DIČ 2020306189
IČ DPH SK2020306189
Dátum vzniku 26 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FRANK SLOVAKIA
Nám. 1.
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 224 €
Zisk -9 032 €
Aktíva 38 430 €
Vlastný kapitál -584 513 €
Kontaktné informácie
Email frankslovakia@frankslovakia.sk
Phone(s) 0244880115, 0244880116, 0244889006
Mobile phone(s) 0905341940
Fax(es) 0244889006
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 663
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 663
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,274
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,070
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,937
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -593,544
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 215,520
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -806,672
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,032
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 608,481
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 608,481
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,953
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 41,686
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 32,848
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 514,994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,224
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,224
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,368
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 7,402
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28
C. Služby (účtová skupina 51) 720
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,172
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,046
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,144
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,074
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 74
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 74
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 72
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,072
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,032
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31397972 DIČ: 2020306189 IČ DPH: SK2020306189
 • Sídlo: FRANK SLOVAKIA, Nám. 1., 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dana Piláriková Jelšová 5 Bratislava 831 01 26.06.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dana Piláriková 6 640 € (100%) Jelšová 5 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.04.2014Zrušeny spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   30.04.2003Noví spoločníci:
   Ing. Dana Piláriková Jelšová 5 Bratislava 831 01
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Piláriková Jelšová 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.06.1995
   29.04.2003Zrušeny spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Ing. Dana Bíla Obchodná 15 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Bíla Obchodná 15 Bratislava 811 06
   27.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Dana Bíla Obchodná 15 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Bíla Obchodná 15 Bratislava 811 06
   26.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dana Pilariková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Piláriková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   26.01.1996Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 4 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Ing. Dana Pilariková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   25.01.1996Zrušené sidlo:
   Mýtna 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Ing. Milan Gergel Olivova 64 Bratislava 831 01
   Ing. Dana Piláriková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   26.06.1995Nové obchodné meno:
   FRANK SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výroby zdravotníckych potrieb a farmaceutických prípravkov
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   management a marketing
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   BUTTNER-FRANK, GmbH Am Wolfsmantel 9 Erlangen SRN
   Ing. Milan Gergel Olivova 64 Bratislava 831 01
   Ing. Dana Piláriková Jelšova 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dana Piláriková Jelšova 5 Bratislava 831 01