Vytvoriť faktúru

GLOBAMERICA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GLOBAMERICA
IČO 31398081
DIČ 2020306200
IČ DPH SK2020306200
Dátum vzniku 29 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLOBAMERICA
Žellova 2
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 545 549 €
Zisk 43 767 €
Aktíva 470 539 €
Vlastný kapitál 125 011 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252631928, 0252631978, 0252920939, 0252920940, 0252920941, 0911919144, 0915844144
Mobile phone(s) 0911919144, 0915844144
Fax(es) 0252920939
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,745
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,745
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,745
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 400,651
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 77,134
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,595
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 232,145
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 416,396
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 168,778
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 117,708
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 43,767
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 247,618
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 824
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 200,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 45,224
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,254
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,240
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,413
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,317
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,570
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,545,549
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,538,547
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,002
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,485,241
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,341
C. Služby (účtová skupina 51) 3,389,476
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 71,923
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,434
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,654
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 413
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 60,308
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 142,730
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 898
X. Výnosové úroky (662) 9
XI. Kurzové zisky (663) 889
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,347
M. Nákladové úroky (562) 942
N. Kurzové straty (563) 296
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,109
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,449
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 56,859
P. Daň z príjmov (591, 595) 13,092
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 43,767
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31398081 DIČ: 2020306200 IČ DPH: SK2020306200
 • Sídlo: GLOBAMERICA, Žellova 2, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Karol Jančo Bradáčova 1721/5 Bratislava 851 01 06.05.2002
  Ing. Peter Brieda Bodrocká 5 Bratislava 821 07 18.05.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Karol Jančo 3 319 € (50%) Bradáčova 1721/5 Bratislava 851 01
  Ing. Peter Brieda 3 319 € (50%) Bodrocká 5 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.11.2011Nové sidlo:
   Žellova 2 Bratislava 821 08
   31.10.2011Zrušené sidlo:
   Hotel Kyjev, Rajská 2 Bratislava 811 08
   29.06.2010Nové sidlo:
   Hotel Kyjev, Rajská 2 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Jančo Bradáčova 5 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Brieda Bodrocká 5 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Brieda Bodrocká 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 18.05.2010
   28.06.2010Zrušené sidlo:
   Hotel Kyjev, Rajská 2 Bratislava 814 48
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Henter Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Henter Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   27.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Tibor Varga Záhumenská 57 Stupava 900 31
   08.04.2003Nové obchodné meno:
   GLOBAMERICA, s.r.o.
   07.04.2003Zrušené obchodné meno:
   GLOBAMERICA - cestovná kancelária, s.r.o.
   06.05.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Jančo Bradáčova 1721/5 Bratislava 851 01
   05.05.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   12.04.2000Noví spoločníci:
   Ladislav Henter Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   Tibor Varga Záhumenská 57 Stupava 900 31
   11.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 08
   Tibor Varga Záhumenská 57 Stupava 900 31
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 08
   Tibor Varga Záhumenská 57 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Henter Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Fabián Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   07.01.1998Nové sidlo:
   Hotel Kyjev, Rajská 2 Bratislava 814 48
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Gorkého 13 Bratislava 811 01
   29.06.1995Nové obchodné meno:
   GLOBAMERICA - cestovná kancelária, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 13 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Jozef Fabián Veternicova 5 Bratislava 841 05
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Henter Zohorská 10 Bratislava 841 04