Vytvoriť faktúru

RALEN plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RALEN plus
IČO 31398103
DIČ 2020321985
IČ DPH SK2020321985
Dátum vzniku 10 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RALEN plus
Mlynské nivy 68
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 392 €
Zisk 7 921 €
Aktíva 19 661 €
Vlastný kapitál 15 307 €
Kontaktné informácie
Email ralenplus@mail.t-com.sk
Phone(s) 0263454154, 0905446571
Mobile phone(s) +421905446571
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,993
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,915
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -27,114
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -27,114
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 30,150
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 30,150
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,150
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,879
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,430
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,449
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 78
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 78
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,993
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,227
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,476
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,476
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,191
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,191
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,921
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,766
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 309
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 309
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,307
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 145
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 97
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,251
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,549
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 156
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 33,407
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,392
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 33,392
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,636
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,906
D. Služby (účtová skupina 51) 9,064
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,105
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,430
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 675
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,561
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,756
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,422
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 363
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 363
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -348
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,408
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,487
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,487
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,921
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31398103 DIČ: 2020321985 IČ DPH: SK2020321985
 • Sídlo: RALEN plus, Mlynské nivy 68, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01 09.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Anton Maňák 6 639 € (100%) Jiráskova 2 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.07.2006Nové predmety činnosti:
   odborná príprava na výkon strážnej služby a detektívnej služby
   poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby a detektívnej služby
   09.04.1999Nové sidlo:
   Mlynské nivy 68 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu uvedenom v prvom až jedenástom bode § 3 písm. a/ zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách
   Noví spoločníci:
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   08.04.1999Zrušené sidlo:
   Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu uvedenom v deviatom až jedenástom bode § 3 písm. a/ zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré Záhrady 34 Bratislava 821 05
   16.07.1998Nové sidlo:
   Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   15.07.1998Zrušené sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Ľuboš Krasula Slovenskej republiky rád 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   03.06.1998Nové predmety činnosti:
   detektívna služba v rozsahu uvedenom v prvom až ôsmom bode § 3 písm. b/ zákona č. 379/1997 Z.z.
   strážna služba v rozsahu uvedenom v deviatom až jedenástom bode § 3 písm. a/ zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Ľuboš Krasula Slovenskej republiky rád 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   02.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmiprevádzkovanie zariadenia na spracovanie - úpravu a zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov /ortuťové výbojky, žiarivky/
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Ľuboš Krasula Slovenskej republiky rád 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   11.12.1997Nové obchodné meno:
   RALEN plus, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Ľuboš Krasula Slovenskej republiky rád 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   JUDr. Peter Petrina Staré záhrady 34 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anton Maňák Jiráskova 2 Bratislava 851 01
   10.12.1997Zrušené obchodné meno:
   RALEN - recykling, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Luboš Krasula Slov.republiky RÁD 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   RNDr. Jaroslav Miklóš , CSc. Francisciho 11 Bratislava 811 08
   JUDr. Peter Petrina Staré Záhrady 34 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Luboš Krasula Slov.republiky RÁD 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   RNDr. Jaroslav Miklóš , CSc. Francisciho 11 Bratislava 811 08
   10.07.1995Nové obchodné meno:
   RALEN - recykling, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spoločnosť je oprávnená vykonávať činnosti v SR a v zahraničí pre slovenské a zahraničné právnické a fyzické osoby
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmiprevádzkovanie zariadenia na spracovanie - úpravu a zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov /ortuťové výbojky, žiarivky/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Luboš Krasula Slov.republiky RÁD 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   RNDr. Jaroslav Miklóš , CSc. Francisciho 11 Bratislava 811 08
   JUDr. Peter Petrina Staré Záhrady 34 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Pavol Čičmanec Blatné 900 82
   Luboš Krasula Slov.republiky RÁD 1251/5 Bánovce nad Bebravou 957 04
   RNDr. Jaroslav Miklóš , CSc. Francisciho 11 Bratislava 811 08
   JUDr. Peter Petrina Staré Záhrady 34 Bratislava 821 05