Vytvoriť faktúru

OTTOVO NAKLADATEĽSTVO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
IČO 31398111
DIČ 2020322216
IČ DPH SK2020322216
Dátum vzniku 10 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
Grösslingova 45
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 157 993 €
Zisk 9 851 €
Aktíva 6 223 980 €
Vlastný kapitál -222 828 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.ottovo.cz/
Phone(s) +421257202111
Fax(es) 0252962027
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,849,059
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,849,059
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,589,118
3. Výrobky (123) - /194/ 2,589,118
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 249,854
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 249,854
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 249,854
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,087
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,731
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 356
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,849,059
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -209,093
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -226,247
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 575,281
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -801,528
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,851
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,058,152
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,058,152
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,051,611
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,051,611
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,541
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,157,993
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,157,993
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,157,993
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,145,262
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 849,140
D. Služby (účtová skupina 51) 296,122
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,731
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,731
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,731
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,851
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016