Vytvoriť faktúru

BD STAV ZV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BD STAV ZV
IČO 31398138
DIČ 2020347472
IČ DPH SK2020347472
Dátum vzniku 04 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BD STAV ZV
96243
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 784 €
Zisk -1 210 €
Aktíva 8 917 €
Vlastný kapitál 3 994 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 75,984
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,984
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 75,969
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72,211
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,758
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 75,984
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,784
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 170
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 170
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,815
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,232
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,047
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,210
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,200
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 73,200
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 72,240
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,240
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 60,784
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 60,784
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,784
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,950
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 77
D. Služby (účtová skupina 51) 60,807
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -166
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -100
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -250
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,210
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015