Vytvoriť faktúru

Cestovná agentúra BDT plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Cestovná agentúra BDT plus
IČO 31398154
DIČ 2020347417
IČ DPH SK2020347417
Dátum vzniku 29 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cestovná agentúra BDT plus
Kresánkova 9
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 790 €
Zisk -24 422 €
Aktíva 703 377 €
Vlastný kapitál 3 432 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245641311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 668,629
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 166,511
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 166,511
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 161,482
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,029
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 502,089
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 501,639
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 501,092
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 501,092
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 547
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 450
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 450
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 29
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 29
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 668,629
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,990
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,315
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,315
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,522
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,522
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,422
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 688,209
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 686,287
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 568,210
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 568,210
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 117,507
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 117
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 36
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 417
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,900
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,900
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 22
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,410
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,410
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,790
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,790
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,640
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,807
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 821
D. Služby (účtová skupina 51) 7,451
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,953
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,300
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 653
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 270
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,757
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,757
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 555
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -23,017
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,632
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 445
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 439
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -445
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,462
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,422
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31398154 DIČ: 2020347417 IČ DPH: SK2020347417
 • Sídlo: Cestovná agentúra BDT plus, Kresánkova 9, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 14.10.2014
  Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 14.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Svetlana Hofstädter 3 319 € (50%) Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
  Ing. Dagmar Kráľovičová 3 319 € (50%) Devínska cesta 36 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 14.10.2014
   24.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 14.10.2014
   23.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.01.2014
   22.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.01.2014
   21.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 24.01.2014
   11.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 24.01.2014
   10.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 03.01.2014
   31.01.2014Nové sidlo:
   Kresánkova 9 Bratislava 841 05
   30.01.2014Zrušené sidlo:
   Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   28.01.2014Nové sidlo:
   Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   27.01.2014Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 36 Bratislava 841 04
   24.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 03.01.2014
   23.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 16.12.2013
   22.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 16.12.2013
   21.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.10.2007
   04.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.2007
   18.05.2013Noví spoločníci:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Hofstädter Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.2007
   17.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Svetlana Kráľovičová Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Svetlana Kráľovičová Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.2007
   31.10.2007Nové sidlo:
   Devínska cesta 36 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04
   Svetlana Kráľovičová Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Kráľovičová Špitálska 2212/16 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.2007
   Ing. Dagmar Kráľovičová Devínska cesta 36 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.10.2007
   30.10.2007Zrušené sidlo:
   Kresánkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ferdinand Kráľovič Zohorská 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 19.12.2000
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.06.1995
   23.11.2005Nové sidlo:
   Kresánkova 9 Bratislava 841 05
   22.11.2005Zrušené sidlo:
   Zohorská 8 Bratislava 841 04
   24.01.2003Nové obchodné meno:
   Cestovná agentúra BDT plus s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   prevádzkovanie nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   administratívne práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   organizovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí a výstav
   colná deklarácia
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ferdinand Kráľovič Zohorská 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 19.12.2000
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.06.1995
   23.01.2003Zrušené obchodné meno:
   BDT plus spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ferdinand Kráľovič Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   07.02.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ferdinand Kráľovič Zohorská 8 Bratislava 841 01
   06.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.02.1999Nové predmety činnosti:
   sprievodca cestovného ruchu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konačnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   29.06.1995Nové obchodné meno:
   BDT plus spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zohorská 8 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Kráľovičová Zohorská 8 Bratislava 841 01