Vytvoriť faktúru

AB SORTIMENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AB SORTIMENT
IČO 31398251
DIČ 2020926952
IČ DPH SK2020926952
Dátum vzniku 11 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AB SORTIMENT
J. Bottu 2098/30
96001
Zvolen
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 117 152 €
Zisk -2 698 €
Aktíva 394 092 €
Vlastný kapitál 28 796 €
Kontaktné informácie
Email michel@absortiment.com
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,453
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,453
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,453
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,902,577
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 311
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,349,091
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,570
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 408,898
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,921,030
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,098
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 22,157
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,698
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,894,932
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,507
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,757,821
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,739,188
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,599
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,034
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 305
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 30,315
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 98,984
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,117,152
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,091,618
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,552
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,982
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,113,379
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,062,030
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,837
C. Služby (účtová skupina 51) 31,308
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,752
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 186
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,063
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 203
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,773
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,594
M. Nákladové úroky (562) 1,162
N. Kurzové straty (563) 1,527
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 905
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,591
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 182
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,698
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.10.2015