Vytvoriť faktúru

LYMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LYMA
IČO 31398278
DIČ 2020306299
IČ DPH SK2020306299
Dátum vzniku 07 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LYMA
Palackého 10
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 306 009 €
Zisk -1 177 €
Aktíva 71 513 €
Vlastný kapitál 17 797 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254434437
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 66,951
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,187
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 332
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 332
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,855
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,855
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,128
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 36,573
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 36,573
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,188
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,188
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,188
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,367
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,880
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,487
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 636
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 636
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 66,951
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,619
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,497
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 182,629
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -173,132
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,177
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,992
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 802
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 802
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 49,190
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 44,151
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,151
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 761
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,111
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,084
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,083
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 340
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 306,009
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 306,009
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 282,997
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,105
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,907
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 305,362
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 229,246
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,067
D. Služby (účtová skupina 51) 30,089
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,195
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,258
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,594
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,343
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 553
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,323
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,323
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 889
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 647
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,700
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,824
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,824
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,824
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,177
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,177
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31398278 DIČ: 2020306299 IČ DPH: SK2020306299
 • Sídlo: LYMA, Palackého 10, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo 07.07.1995
  Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo 07.07.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Lýdia Gubáňová 3 319 € (50%) Poľná 26 Bernolákovo
  Ing. Katarína Zajkoska 3 319 € (50%) Pezinok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   11.01.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   22.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Katarína Zajkoska Za hradbami 2277/34 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo Vznik funkcie: 07.07.1995
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo Vznik funkcie: 07.07.1995
   21.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   07.07.1995Nové obchodné meno:
   LYMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palackého 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Lýdia Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo
   Ing. Marta Gubáňová Poľná 26 Bernolákovo