Vytvoriť faktúru

ENES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENES
IČO 31398383
DIČ 2020338122
IČ DPH SK2020338122
Dátum vzniku 11 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENES
Odborárska 52
83003
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 127 095 €
Zisk -104 142 €
Aktíva 292 214 €
Vlastný kapitál -7 896 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244459850
Mobile phone(s) +421910909147, 0910909147
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 157,853
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 129,584
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 592
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,677
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 157,853
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -112,038
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -14,867
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,142
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 269,891
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,329
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,960
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 262,602
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 247,033
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 10,353
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,216
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 127,095
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 124,233
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,862
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 225,499
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 40,614
C. Služby (účtová skupina 51) 29,841
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 36,052
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 425
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 118,296
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 271
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -98,404
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 53,778
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,778
M. Nákladové úroky (562) 1,349
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,429
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,778
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -103,182
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -104,142
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015