Vytvoriť faktúru

DEKONTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEKONTA
IČO 31398553
DIČ 2020306453
IČ DPH SK2020306453
Dátum vzniku 18 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEKONTA
Mierová 52/A
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 138 142 €
Zisk -191 139 €
Aktíva 2 724 303 €
Vlastný kapitál 2 374 336 €
Kontaktné informácie
Email dekonta@dekonta.sk
Phone(s) 0233004138, 0233004139, 0243191730, 0243191733, 0249105024, 0905702742
Fax(es) 0233004139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 52,660
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 39,382
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 13,278
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,370,195
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,259,577
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,832
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,185
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,422,855
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,120,197
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,304,032
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -191,139
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 302,658
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 160
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 141,348
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70,124
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 56,951
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,091
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 182
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 161,150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 138,142
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 43,360
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,782
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 134,127
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,526
C. Služby (účtová skupina 51) 8,808
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 39,369
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,145
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,718
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 748
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 72,813
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,015
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 30,026
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) -185,999
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) -186,000
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,195
J. Predané cenné papiere a podiely (561) -1,328
M. Nákladové úroky (562) 8,660
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 863
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -194,194
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -190,179
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -191,139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31398553 DIČ: 2020306453 IČ DPH: SK2020306453
 • Sídlo: DEKONTA, Mierová 52/A, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01 17.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Deščík 4 648 € (70%) Muškátova 14 Bratislava 821 01
  Daniel Fülle 1 992 € (30%) Bratislava - Nové Mesto 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.09.2014Nové sidlo:
   Mierová 52/A Bratislava 821 05
   16.09.2014Zrušené sidlo:
   Štyndlova 11/A Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Fülle Pyrenejská 4/2438 Bratislava - Nové Mesto 831 04
   05.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Marek Fülle Pyrenejská 2438/4 Bratislava - Nové Mesto 831 01
   28.03.2012Nové predmety činnosti:
   sanácia geologického prostredia
   sanácia enviromentálnej záťaže
   21.06.2011Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu životného prostredia
   vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a geologický prieskum
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   20.06.2011Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác
   16.04.2008Nové obchodné meno:
   DEKONTA s. r. o.
   Nové sidlo:
   Štyndlova 11/A Bratislava 821 05
   15.04.2008Zrušené obchodné meno:
   DEKONTA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   17.03.2008Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   automatizované spracovanie údajov
   poradenská služba v oblasti výpočtovej techniky
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Daniel Fülle Pyrenejská 4/2438 Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Marek Fülle Pyrenejská 2438/4 Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Fülle Pyrenejská 4/2438 Bratislava - Nové Mesto 831 04
   16.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   01.05.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
   30.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   04.12.2003Noví spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   03.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   26.02.2002Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   25.02.2002Zrušené sidlo:
   Pri šajbách 12 Bratislava 835 13
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   28.07.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového hospodárstva
   Noví spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   27.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   17.06.1997Noví spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Daniel Fülle Vajanského 60 Modra
   16.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   Elena Korotvičková Bajzova 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   11.03.1997Nové sidlo:
   Pri šajbách 12 Bratislava 835 13
   Noví spoločníci:
   Jozefa Dikličová Silvánska 14 Bratislava 841 04
   10.03.1997Zrušené sidlo:
   Fr. Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Jozefa Dikličová Gessayova 39 Bratislava 851 03
   11.01.1996Nové predmety činnosti:
   projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác
   12.10.1995Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   18.07.1995Nové obchodné meno:
   DEKONTA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fr. Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   čistiace práce v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01
   Jozefa Dikličová Gessayova 39 Bratislava 851 03
   Elena Korotvičková Bajzova 8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Deščík Muškátova 14 Bratislava 821 01