Vytvoriť faktúru

TATRAAUDIT-Delta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRAAUDIT-Delta
IČO 31398685
DIČ 2020926974
IČ DPH SK2020926974
Dátum vzniku 06 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRAAUDIT-Delta
Šintavská 26
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 422 €
Zisk 8 334 €
Aktíva 270 015 €
Vlastný kapitál 36 528 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 242,078
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 231,157
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 231,157
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 84,990
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 145,446
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 721
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,390
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,686
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,686
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,686
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 84
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,916
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,704
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,981
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,723
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 531
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 531
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 242,078
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,862
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 681
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 681
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 24,208
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,208
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,334
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 202,216
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 40
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 202,159
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,105
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 193,387
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,667
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,910
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,422
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31,910
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,512
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,288
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,923
D. Služby (účtová skupina 51) 5,427
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 616
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 456
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 160
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,096
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,290
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,290
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 936
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,134
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,560
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 103
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,031
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,697
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,697
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,334
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31398685 DIČ: 2020926974 IČ DPH: SK2020926974
 • Sídlo: TATRAAUDIT-Delta, Šintavská 26, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zuzana Klimentová, CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02 06.07.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zuzana Klimentová, CSc. 6 639 € (100%) Hrobákova 10 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.01.2008Nové predmety činnosti:
   prenajímanie nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
   08.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   27.10.2005Zrušeny spoločníci:
   TATRAAUDIT s.r.o. IČO: 31 388 574 UPB, Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 06.07.1995
   31.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 06.07.1995
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 06.07.1995
   30.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   24.07.2003Nové sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   UPB Kutlíková 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   18.02.2001Zrušeny predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   09.03.1999Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   TATRAAUDIT s.r.o. IČO: 31 388 574 UPB, Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   06.07.1995Nové obchodné meno:
   TATRAAUDIT-Delta s.r.o.
   Nové sidlo:
   UPB Kutlíková 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizačno-ekonomické poradenstvo
   lektorská činnosť na kurzoch účtovníctva
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sprostredkovanie v oblasti služieb, účtovného poradenstva, organizačno-ekonomického poradenstva a vedenia účtovníctva
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Klimentová , CSc. Romanova 15 Bratislava 851 02
   Doc. Ing. Ján Mázik , CSc. Beňadická 1 Bratislava 851 06