Vytvoriť faktúru

Progroup Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Progroup Slovakia
IČO 31398731
DIČ 2020464534
Dátum vzniku 17 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Progroup Slovakia
Kozia 17
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 500 €
Zisk 7 397 €
Aktíva 80 396 €
Vlastný kapitál 11 055 €
Kontaktné informácie
Email progroup@progroup.sk
Phone(s) 0903419145
Mobile phone(s) +421903419145, 0903419145
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,203
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 21,876
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,327
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,203
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,396
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,193
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,193
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 23,971
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -52,165
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,397
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,807
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,807
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 51
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,756
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,500
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,016
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6
C. Služby (účtová skupina 51) 970
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 40
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,484
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,524
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 87
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 87
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -87
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,397
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,397
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016