Vytvoriť faktúru

TERMON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERMON
IČO 31398821
DIČ 2020354831
IČ DPH SK2020354831
Dátum vzniku 10 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERMON
Holíčska 23
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 277 037 €
Zisk 1 602 €
Aktíva 197 547 €
Vlastný kapitál 89 336 €
Kontaktné informácie
Email termon@nextra.sk
Phone(s) 0903447514, 0245521347, 0903449074
Mobile phone(s) 0903447514, 0903449074
Fax(es) 0245521347
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,452
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,452
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,452
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 202,102
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 88,619
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 61
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,701
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 204,554
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 90,938
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,327
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 81,369
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,602
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 113,616
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 33
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 89,466
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74,210
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,820
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,334
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,102
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,117
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 277,037
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 277,037
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 270,257
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 167,688
C. Služby (účtová skupina 51) 53,628
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 41,153
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 957
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,323
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,508
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,780
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,721
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 30
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 30
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,730
M. Nákladové úroky (562) 3,127
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 603
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,700
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,080
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,478
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015