Vytvoriť faktúru

AK Force - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AK Force
IČO 31398901
Dátum vzniku 11 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AK Force
Mliekarenská 8
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 200 €
Zisk 3 535 €
Aktíva 11 792 €
Vlastný kapitál 4 939 €
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,859
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,125
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 274
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 257
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,859
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,474
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 295
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,995
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,535
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,385
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,385
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,285
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 140
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,200
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,200
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,705
C. Služby (účtová skupina 51) 357
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,341
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,495
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,843
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,495
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,535
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016