Vytvoriť faktúru

TENEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TENEX
IČO 31399011
DIČ 2020347505
IČ DPH SK2020347505
Dátum vzniku 24 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TENEX
Drobného 27
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 502 593 €
Zisk 82 338 €
Aktíva 769 596 €
Vlastný kapitál 13 590 €
Kontaktné informácie
Email funface@funface.sk
Webová stránka http://www.FunFace.sk
Phone(s) +421264287034, +421264287258, +421252636435, +421264287275
Mobile phone(s) +421905770805
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 544,592
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,051
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,051
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,051
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 517,422
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 491,737
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 460,108
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 460,108
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,588
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,041
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,685
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 186
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,499
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,119
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,119
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 544,592
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,929
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,288
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,288
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,338
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 448,663
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,817
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,817
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 443,297
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 435,750
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 435,750
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,669
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,167
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,511
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,200
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,549
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,549
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,502,600
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,502,593
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,471,112
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,015
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,466
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,396,364
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,216,668
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,740
D. Služby (účtová skupina 51) 38,202
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 80,463
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 58,262
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,314
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,887
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 523
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,970
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,970
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,798
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 106,229
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 207,517
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 577
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 559
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -570
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 105,659
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,321
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 23,321
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 82,338
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399011 DIČ: 2020347505 IČ DPH: SK2020347505
 • Sídlo: TENEX, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04 12.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Karol Malý 6 639 € (100%) Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   09.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   03.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   06.12.2005Noví spoločníci:
   Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   05.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   04.12.2003Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj zvukových záznamov a nakladanie a výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora a ostatných nositeľov práv k dielu v rozsahu voľnej živnosti
   09.06.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   factoring a forfaiting
   marketing a prieskum trhu
   podnikateľské poradenstvo
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   leasing spojený s financovaním
   reklamná činnosť
   15.08.2001Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   14.08.2001Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Techtrade Handelsgesellschaft m.b.H. Kreuzfeld 13 Micheldorf Rakúsko
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   12.03.1999Noví spoločníci:
   Techtrade Handelsgesellschaft m.b.H. Kreuzfeld 13 Micheldorf Rakúsko
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Malý Líščie údolie 194/A Bratislava 841 04
   11.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Technopol Handelsgesellschaft, GmbH, Micheldorf Rakúsko
   Ing. Karol Malý J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Malý J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   29.02.1996Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.09.1995Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadmi-dovoz a sprostredkovanie využitia ostatných druhov odpadov ako druhotnej suroviny
   24.07.1995Nové obchodné meno:
   TENEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Technopol Handelsgesellschaft, GmbH, Micheldorf Rakúsko
   Ing. Karol Malý J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Malý J. Stanislava 3 Bratislava 841 05