Vytvoriť faktúru

C.A.T. plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C.A.T. plus
IČO 31399207
DIČ 2020874218
Dátum vzniku 17 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C.A.T. plus
Námestie Martina Benku 26
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 831 €
Zisk -1 580 €
Aktíva 6 672 €
Vlastný kapitál 3 917 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,801
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 169
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 69
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 69
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 100
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 100
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,567
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,913
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,913
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,913
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,654
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,644
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 65
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 65
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,801
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,337
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,387
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,387
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,580
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,464
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 465
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 465
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,086
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 606
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 606
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,913
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,913
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,382
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,831
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,381
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 450
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,787
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 773
D. Služby (účtová skupina 51) 4,702
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 93
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 219
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 219
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -956
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,094
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 144
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 144
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -144
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,100
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4214372.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399207 DIČ: 2020874218
 • Sídlo: C.A.T. plus, Námestie Martina Benku 26, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Jošt Podpriehradná 33/13511 Bratislava - Vrakuňa 821 07 17.07.1995
  Ing. Roman Jošt Trnavská cesta 74 D Bratislava 821 02 17.07.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Jošt 3 320 € (50%) Podpriehradná 33/13511 Bratislava - Vrakuňa 821 07
  Ing. Roman Jošt 3 320 € (50%) Trnavská cesta 74 D Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Roman Jošt Trnavská cesta 74 D Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Jošt Trnavská cesta 74 D Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 17.07.1995
   23.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Jošt Podpriehradná 13582/35 Bratislava - Vrakuňa
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Jošt Podpriehradná 35/13582 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 17.07.1995
   17.10.2006Nové sidlo:
   Námestie Martina Benku 26 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností - prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Jošt Podpriehradná 33/13511 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 17.07.1995
   Ing. Roman Jošt Podpriehradná 35/13582 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 17.07.1995
   16.10.2006Zrušené sidlo:
   Remeselnícka 11 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Jošt Podpriehradná 13511/33 Bratislava - Vrakuňa Vznik funkcie: 17.07.1995
   Ing. Roman Jošt Podpriehradná 13582/35 Bratislava - Vrakuňa Vznik funkcie: 17.07.1995
   09.12.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jošt Podpriehradná 13511/33 Bratislava - Vrakuňa
   Ing. Roman Jošt Podpriehradná 13582/35 Bratislava - Vrakuňa
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Jošt Podpriehradná 13511/33 Bratislava - Vrakuňa Vznik funkcie: 17.07.1995
   Ing. Roman Jošt Podpriehradná 13582/35 Bratislava - Vrakuňa Vznik funkcie: 17.07.1995
   08.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jošt Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Roman Jošt Mierová 44 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Jošt Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Roman Jošt Mierová 44 Bratislava 821 05
   24.07.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jošt Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Roman Jošt Mierová 44 Bratislava 821 05
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jošt Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Roman Jošt Mierová 44 Bratislava 821 05
   17.07.1995Nové obchodné meno:
   C.A.T. plus spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Remeselnícka 11 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť realitnej agentúry
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Jošt Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Roman Jošt Mierová 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Jošt Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Roman Jošt Mierová 44 Bratislava 821 05