Vytvoriť faktúru

kompliment - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno kompliment
IČO 31399231
DIČ 2020886021
IČ DPH SK2020886021
Dátum vzniku 13 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo kompliment
Bajzova 5309/13
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 572 €
Zisk 3 104 €
Aktíva 24 015 €
Vlastný kapitál 22 679 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.kompliment.sk
Phone(s) +421255568040
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,736
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,736
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,736
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,638
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,487
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 360
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,787
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,374
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,777
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,341
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,104
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 597
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -4
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 601
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 132
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 469
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 10,572
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 10,572
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,884
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 185
C. Služby (účtová skupina 51) 3,375
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 126
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 820
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,378
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,688
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,012
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 104
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 104
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -104
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,584
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,104
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016