Vytvoriť faktúru

INTERTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERTECH
IČO 31399312
DIČ 2020354809
IČ DPH SK2020354809
Dátum vzniku 14 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERTECH
Lachova 24/1608
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 895 €
Zisk -1 470 €
Aktíva 23 935 €
Vlastný kapitál -6 968 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,259
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,259
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,976
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,484
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,484
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 492
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,283
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 644
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 639
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,259
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,438
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,707
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,707
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 682
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 682
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,357
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,357
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,470
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,697
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 121
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 121
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,576
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,351
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,351
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,229
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 38
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,876
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,895
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,876
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,323
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,602
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 237
D. Služby (účtová skupina 51) 1,385
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 99
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -428
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -348
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -510
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,470
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399312 DIČ: 2020354809 IČ DPH: SK2020354809
 • Sídlo: INTERTECH, Lachova 24/1608, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ondřej Juhás Lachova 24 Bratislava 30.06.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ondřej Juhás 5 957 € (88.8%) Lachova 24 Bratislava
  Peter Horváth 750 € (11.2%) Pata 925 53
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alexandra Juhásová Lachova 24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 04.06.2009
   09.09.2010Nové sidlo:
   Lachova 24/1608 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Alexandra Juhásová Lachova 24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 04.06.2009
   08.09.2010Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bc. Alexandra Juhásová Lachova 24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 04.06.2009
   30.06.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ondřej Juhás Lachova 24 Bratislava
   Peter Horváth Športová 1049 Pata 925 53
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondřej Juhás Lachova 24 Bratislava
   Bc. Alexandra Juhásová Lachova 24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 04.06.2009
   29.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Dírer Pifflova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ondrej Juhás Lachova 24 Bratislava
   Milan Ondreáš Gabčíkova 10 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Dírer Pifflova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ondrej Juhás Lachova 24 Bratislava
   Milan Ondreáš Gabčíkova 10 Bratislava 841 05
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Juhás Lachova 24 Bratislava
   Milan Ondreáš Gabčíkova 10 Bratislava 841 05
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Juhás Lachova 24 Bratislava
   Milan Ondreáš Gabčíkova 10 Bratislava 841 05
   09.07.1998Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   08.07.1998Nové sidlo:
   Kopčianska 82 Bratislava 851 01
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 82 Bratislava 851 01
   07.07.1998Zrušené sidlo:
   Kopčianska 17 Bratislava 851 01
   14.07.1995Nové obchodné meno:
   INTERTECH spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 17 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kovoobrábanie
   poradenská činnosť v strojárenskom priemysle
   vedenie účtovníctva
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Dírer Pifflova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ondrej Juhás Lachova 24 Bratislava
   Milan Ondreáš Gabčíkova 10 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Dírer Pifflova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ondrej Juhás Lachova 24 Bratislava
   Milan Ondreáš Gabčíkova 10 Bratislava 841 05