Vytvoriť faktúru

PEBESIL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PEBESIL
IČO 31399436
DIČ 2020821704
Dátum vzniku 27 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEBESIL
Beharovce 71
05305
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 1 078 504 €
Vlastný kapitál 229 757 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254415458
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,078,504
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 31,069
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 31,069
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,069
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,047,435
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 622,193
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 622,193
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 622,193
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 425,242
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 425,242
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,078,504
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 229,757
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,690
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,690
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 211,428
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 225,382
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,954
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 848,747
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 848,747
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 826,785
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,901
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 742,884
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,962
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4238918.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399436 DIČ: 2020821704
 • Sídlo: PEBESIL, Beharovce 71, 05305, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Júla 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.08.2004Nové obchodné meno:
   PEBESIL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beharovce 71 Beharovce 053 05
   Noví spoločníci:
   Eva Polomská Hviezdna 12 Prešov 080 01
   Vladimír Polomský Hviezdna 12 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Polomská Hviezdna 12 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 30.07.2004
   Vladimír Polomský Hviezdna 12 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 30.07.2004
   27.08.2004Zrušené obchodné meno:
   RAXEL s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mudroňova 27 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Kreybig Mudroňova 27 Bratislava 811 03
   Ing. Daniela Kreybigová Mudroňova 27 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniela Kreybigová Mudroňova 27 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.07.1995
   13.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Kreybigová Mudroňova 27 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.07.1995
   12.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Kreybigová Mudroňova 27 Bratislava 811 03
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Alexander Kreybig Mudroňova 27 Bratislava 811 03
   Ing. Daniela Kreybigová Mudroňova 27 Bratislava 811 03
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Kreybig Mudroňova 27 Bratislava
   Ing. Daniela Kreybigová Mudroňova 27 Bratislava 811 03
   27.07.1995Nové obchodné meno:
   RAXEL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudroňova 27 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   Alexander Kreybig Mudroňova 27 Bratislava
   Ing. Daniela Kreybigová Mudroňova 27 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Daniela Kreybigová Mudroňova 27 Bratislava 811 03