Vytvoriť faktúru

KURHAJEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KURHAJEC
IČO 31399576
DIČ 2020306475
IČ DPH SK2020306475
Dátum vzniku 31 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KURHAJEC
Maróthyho 6
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 102 735 €
Zisk 518 284 €
Aktíva 5 832 182 €
Vlastný kapitál 5 655 163 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903707678
Mobile phone(s) 0903707678
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,348,538
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,791,447
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,491,447
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 61,671
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 303,943
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,208
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 22,815
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,101,810
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,300,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,300,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 557,091
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 59,026
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 59,026
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,026
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 357,923
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 207,995
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 149,928
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 140,142
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 96,598
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 43,544
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,348,538
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,873,669
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 464,716
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 464,716
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 45,278
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 45,278
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 4,238,079
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 4,238,079
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,607,312
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,607,312
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 518,284
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 474,869
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 725,382
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,919
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,919
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 689,140
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,323
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -250,513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 582,772
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 102,735
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 94,390
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,258
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,105
D. Služby (účtová skupina 51) 14,918
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,342
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,765
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,765
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 128
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 60,477
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,367
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 480,037
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 479,259
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 479,259
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 778
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 778
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,640
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,638
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 469,397
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 529,874
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,590
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,590
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 518,284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399576 DIČ: 2020306475 IČ DPH: SK2020306475
 • Sídlo: KURHAJEC, Maróthyho 6, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko 02.11.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marcela Kurhajec 232 358 € (50%) Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
  Philipp Kurhajec 232 358 € (50%) Viedeň Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.02.2007Nové sidlo:
   Maróthyho 6 Bratislava 811 06
   15.02.2007Zrušené sidlo:
   Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Franz Bakošova 36 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 29.12.2006
   13.01.2007Nové sidlo:
   Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Franz Bakošova 36 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 29.12.2006
   12.01.2007Zrušené sidlo:
   Maróthyho 6 Bratislava 811 06
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   Philipp Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko Vznik funkcie: 02.11.2000
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   Philipp Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   20.02.2002Noví spoločníci:
   Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   Philipp Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Marcela Kurhajec Dennweg 21 Viedeň Rakúsko
   19.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
   10.05.1996Noví spoločníci:
   Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Janka Kurhajecová Maróthyho 6 Bratislava
   09.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Marcela Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Kalvárkou 570/22 Skalica
   Philipp Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marcela Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Kalvárkou 570/22 Skalica
   31.07.1995Nové obchodné meno:
   KURHAJEC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Maróthyho 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Marcela Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Kalvárkou 570/22 Skalica
   Philipp Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marcela Kurhajec Fillenbaumgasse 3 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Kalvárkou 570/22 Skalica