Vytvoriť faktúru

Vekamaf - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vekamaf
IČO 31399592
DIČ 2020306563
IČ DPH SK2020306563
Dátum vzniku 31 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vekamaf
Cukrová 14
81339
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 238 435 €
Zisk 15 286 €
Aktíva 69 386 €
Vlastný kapitál 49 649 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@vekamaf.com
Phone(s) 0252932891
Fax(es) 0252932892
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 86,851
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 73,632
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 61,584
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 61,584
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,584
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,048
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 138
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,910
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,219
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 12,037
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,182
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,851
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,894
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,319
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,986
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,986
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,286
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,957
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,635
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 598
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 12,037
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,326
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,755
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,755
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,749
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,905
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,917
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 996
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 996
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 238,433
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 238,435
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 41,797
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 196,636
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 219,348
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 45,717
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,974
D. Služby (účtová skupina 51) 105,042
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,520
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 45,885
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,427
4. Sociálne náklady (527, 528) 208
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 403
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 692
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,087
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,700
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 450
O. Kurzové straty (563) 77
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 373
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -448
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,639
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,353
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,353
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,286
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.05.2016