Vytvoriť faktúru

UWS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UWS
IČO 31399606
DIČ 2020306552
IČ DPH SK2020306552
Dátum vzniku 31 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UWS
Fialkové údolie 32
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 297 €
Zisk 2 163 €
Aktíva 14 872 €
Vlastný kapitál 12 004 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903239887
Mobile phone(s) 0903239887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,722
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,722
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,082
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,094
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,094
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -12
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,640
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 108
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,532
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,722
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,030
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,529
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,529
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,674
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,674
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,163
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,692
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,341
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,341
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 1,341
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,915
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,700
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,215
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -2,564
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,297
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 26,825
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 472
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,086
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 23,172
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 191
D. Služby (účtová skupina 51) 723
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,211
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,211
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 89
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 89
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,123
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399606 DIČ: 2020306552 IČ DPH: SK2020306552
 • Sídlo: UWS, Fialkové údolie 32, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04 09.01.1998
  Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01 09.01.1998
  Ing. František Belvončík Medvedzie 127/64 Tvrdošín 027 44 09.01.1998
  Ing. Miroslav Pavelka Furdekova 2 Bratislava 851 03 09.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Kysel 1 660 € (25%) Medveďovej 12 Bratislava 851 04
  Ing. Stanislav Panák 1 660 € (25%) Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
  Ing. František Belvončík 1 660 € (25%) Medvedzie 127/64 Tvrdošín 027 44
  Ing. Miroslav Pavelka 1 660 € (25%) Furdekova 2 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04
   Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Ing. František Belvončík Medvedzie 127/64 Tvrdošín 027 44
   Ing. Miroslav Pavelka Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04
   Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Ing. František Belvončík Medvedzie 127/64 Tvrdošín 027 44
   Ing. Miroslav Pavelka Furdekova 2 Bratislava 851 03
   08.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Belvončík Medvedzie 127/64 Tvrdošín 027 44
   Ing. Róbert Fabian Bakošova 26 Bratislava 843 03
   Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04
   Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Ing. Miroslav Pavelka Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Renert Znievska 23 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04
   Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Ing. Peter Renert Znievska 23 Bratislava 851 06
   31.07.1995Nové obchodné meno:
   UWS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   zabezpečenie školení, kurzov a zácvikov v oblasti výpočtovej techniky
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a elektrotechniky
   servis a inštalácia výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. František Belvončík Medvedzie 127/64 Tvrdošín 027 44
   Ing. Róbert Fabian Bakošova 26 Bratislava 843 03
   Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04
   Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Ing. Miroslav Pavelka Furdekova 2 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Renert Znievska 23 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Kysel Medveďovej 12 Bratislava 851 04
   Ing. Stanislav Panák Fialkové údolie 32 Bratislava 811 01
   Ing. Peter Renert Znievska 23 Bratislava 851 06