Vytvoriť faktúru

ANISA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANISA
IČO 31399681
DIČ 2020354798
IČ DPH SK2020354798
Dátum vzniku 01 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANISA
Šustekova 29-31
85104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 183 €
Aktíva 7 919 €
Vlastný kapitál -19 855 €
Kontaktné informácie
Email anisa@zoznam.sk
Phone(s) +421903439130
Mobile phone(s) +421903439130
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,936
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,744
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,024
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,415
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,415
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 332
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,456
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,179
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 173
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 173
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 547
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 561
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -14
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 192
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 192
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,936
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -21,038
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 164
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 164
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -26,658
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,658
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,183
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,974
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,080
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,080
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,894
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,186
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,186
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -40
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,206
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,313
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,229
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -80
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 143
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -223
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015