Vytvoriť faktúru

DIC Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIC Bratislava
IČO 31399819
DIČ 2020322359
IČ DPH SK2020322359
Dátum vzniku 02 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIC Bratislava
Koceľova 15
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 126 237 €
Zisk -14 926 €
Aktíva 82 001 €
Vlastný kapitál 19 441 €
Kontaktné informácie
Email dic@stonline.sk
Webová stránka http://www.dicbratislava.sk
Phone(s) +421255642474
Fax(es) 0255572991
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,250
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,250
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,250
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,142
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 37,692
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,450
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 68,392
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,514
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 677
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,991
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,926
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,878
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 63,878
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,190
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,618
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,094
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42,976
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 126,237
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 126,237
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 139,511
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,340
C. Služby (účtová skupina 51) 39,093
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 96,890
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 892
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 296
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,274
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 84,804
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 692
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 692
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -692
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,966
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,926
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399819 DIČ: 2020322359 IČ DPH: SK2020322359
 • Sídlo: DIC Bratislava, Koceľova 15, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrej Vachaja Sekule 499 Sekule 908 80 01.05.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Andrej Vachaja 2 257 € (33.3%) Sekule 499 Sekule 908 80
  Ing. Dr. Milan Skýva 2 257 € (33.3%) Bratislava 821 01
  Ing. Fedor Zverko 2 257 € (33.3%) Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.06.2012Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Vachaja Sekule 499 Sekule 908 80
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Vachaja Sekule 499 Sekule 908 80 Vznik funkcie: 01.05.2012
   21.06.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslava Dulová , CSc. Bazovského 14 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Zverko Eisnerova 19 Bratislava 841 07
   Ing. Dr. Milan Skýva Rumančeková 38 Bratislava 821 01
   15.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dr. Milan Skýva Rumančeková 38 Bratislava 821 01
   Ing. Fedor Zverko Eisnerova 19 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslava Dulová , CSc. Bazovského 14 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Zverko Eisnerova 19 Bratislava 841 07
   Ing. Dr. Milan Skýva Rumančeková 38 Bratislava 821 01
   14.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslava Dulová , CSc. Bazovského 14 Bratislava 841 01
   Ing. Dr. Milan Skýva Rumančeková 38 Bratislava 821 01
   Ing. Fedor Zverko Karadžičova 25 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Zverko Karadžičova 25 Bratislava 811 08
   02.08.1995Nové obchodné meno:
   DIC Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koceľova 15 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe v odbore dopravných stavieb
   dopravné plánovanie a urbanizmus
   dopravné inžinierstvo
   konzultačná a koordinačná činnosť v dopravno-inžinierskej oblasti
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   hromadné spracovanie dát
   výkon, spracovanie a analýza dopravných prieskumov a prieskumov verejnej mienky
   sprostredkovanie výkonu služieb v stavebníctve
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v stavebníctve
   nákup a predaj tovarov v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslava Dulová , CSc. Bazovského 14 Bratislava 841 01
   Ing. Dr. Milan Skýva Rumančeková 38 Bratislava 821 01
   Ing. Fedor Zverko Karadžičova 25 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Fedor Zverko Karadžičova 25 Bratislava 811 08