Vytvoriť faktúru

X-NET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno X-NET
IČO 31399835
DIČ 2020347593
IČ DPH SK2020347593
Dátum vzniku 02 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo X-NET
Tomášikova 64
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 885 806 €
Zisk 57 198 €
Aktíva 627 049 €
Vlastný kapitál 162 457 €
Kontaktné informácie
Email xnet@xnet.sk
Webová stránka http://www.xnet.sk
Phone(s) +421232114220
Fax(es) 0232114221, 0249241376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,781,311
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 136,679
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 108,952
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 108,952
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 27,727
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27,727
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,194,154
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,972
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,972
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 403,750
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 382,582
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 382,582
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,774
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,394
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,783,432
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,423
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,782,009
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 450,478
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 65,267
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 385,211
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,781,311
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 183,442
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,858
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,858
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,386
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,386
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 89,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 89,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 57,198
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,167,541
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,754
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 9,662
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,092
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 54,160
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,900,188
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,858,273
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,858,273
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,371
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,184
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,124
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,236
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 26,923
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,923
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 175,516
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 430,328
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 395,620
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 34,708
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,876,710
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,885,806
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,442,297
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 256
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,434,157
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,096
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,790,346
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,329,808
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 59,533
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 5,598
D. Služby (účtová skupina 51) 1,125,084
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 216,519
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 155,527
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 54,846
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,146
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,008
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 44,956
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 44,956
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,840
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 95,460
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 356,687
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,309
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 1,264
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 1,264
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2,044
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,386
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,444
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 5,444
O. Kurzové straty (563) 11,307
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,635
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,077
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 76,383
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 19,185
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 19,185
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 57,198
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399835 DIČ: 2020347593 IČ DPH: SK2020347593
 • Sídlo: X-NET, Tomášikova 64, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21 11.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Seman 33 858 € (100%) Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.12.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 64 Bratislava 831 04
   20.12.2010Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   16.09.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Letanovský Sama Chalúpku 955/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.07.2009
   28.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Letanovský Sama Chalúpku 955/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.07.2009
   23.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Piaristická 21A Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.01.1999
   03.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 02.08.1995
   24.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Piaristická 21A Trenčín 911 01
   23.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   11.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   10.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21
   18.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 11.01.1999
   17.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou Vznik funkcie: 11.01.1999
   29.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 11.01.1999
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 02.08.1995
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou Vznik funkcie: 11.01.1999
   28.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou
   24.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sebechlebský Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   23.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   14.01.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   Ing. Marián Seman Mariánska cesta 4 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Mikuš Pod Sokolice 28 Trenčín 911 01
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou
   13.01.1999Zrušené sidlo:
   Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
   Zrušeny spoločníci:
   Open Consulting, spol. s r.o. IČO: 35 692 995 Ilkovičova 3 Bratislava
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Open Consulting, spol. s r.o. IČO: 35 692 995 Ilkovičova 3 Bratislava
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Open Consulting, spol. s r.o. IČO: 35 692 995 Ilkovičova 3 Bratislava
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   28.06.1996Noví spoločníci:
   Open Consulting, spol. s r.o. IČO: 35 692 995 Ilkovičova 3 Bratislava
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bucha P. Horova 10/81 Bratislava 841 07
   Ing. Pavel Mikuš Žikovce 59 Trnava 920 42
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou 093 01
   Ing. Stanislav Verešvársky Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bucha P. Horova 10/81 Bratislava 841 07
   Ing. Pavel Mikuš Žikovce 59 Trnava 920 42
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou 093 01
   Ing. Stanislav Verešvársky Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   02.08.1995Nové obchodné meno:
   X-NET spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ilkovičova 3 Bratislava 812 19
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie dát
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bucha P. Horova 10/81 Bratislava 841 07
   Ing. Pavel Mikuš Žikovce 59 Trnava 920 42
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou 093 01
   Ing. Stanislav Verešvársky Eisnerova 40 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bucha P. Horova 10/81 Bratislava 841 07
   Ing. Pavel Mikuš Žikovce 59 Trnava 920 42
   Ing. Štefan Sebechlebský Podvysoká 97 Staškov 023 35
   Ing. Marián Seman Sídlisko II 1216-A Vranov nad Topľou 093 01
   Ing. Stanislav Verešvársky Eisnerova 40 Bratislava 841 07