Vytvoriť faktúru

FEMAK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FEMAK
IČO 31399894
DIČ 2020338221
IČ DPH SK2020338221
Dátum vzniku 02 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEMAK
SNP 350/95
90091
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 700 €
Zisk -11 799 €
Aktíva 2 055 748 €
Vlastný kapitál -33 242 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,095,061
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 503,704
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 503,704
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,128
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,835
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 488,741
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,591,357
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 342,244
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 88,952
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 253,292
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,203,592
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,203,395
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,203,395
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 197
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,521
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 44,841
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 680
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,095,061
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -45,042
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -40,546
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -40,546
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,799
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,140,103
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 277
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 277
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,089,826
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,482
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,482
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,756
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 275
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 432
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,050,881
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,700
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,700
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,700
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,304
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,230
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,574
D. Služby (účtová skupina 51) 740
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,711
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,487
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,176
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 858
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 858
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,604
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,844
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 196
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 194
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -195
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,799
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,799
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399894 DIČ: 2020338221 IČ DPH: SK2020338221
 • Sídlo: FEMAK, SNP 350/95, 90091, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach 15.02.1999
  Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach 15.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Sergej Strachov 3 320 € (50%) SNP 350/95 Limbach
  Tamara Strachová 3 320 € (50%) SNP 350/95 Limbach
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.04.2001Noví spoločníci:
   Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach
   26.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   Sergej Strachov SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová SNP 350/95 Limbach
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Sergej Gavrilovič Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Semenovna Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   05.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Sergej Gavrilovič Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Semenovna Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   04.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   21.05.1997Nové sidlo:
   SNP 350/95 Limbach 900 91
   20.05.1997Zrušené sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   14.04.1997Nové sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   13.04.1997Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   07.11.1996Noví spoločníci:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika dlhodobý pobyt na území SR : SNP 350/95 Limbach
   06.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dagmar Svobodová Gercenova 13 Bratislava 851 01
   02.08.1995Nové obchodné meno:
   FEMAK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 2 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Sergej Strachov Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika
   Tamara Strachová Osipová 1 Gomeľ Bieloruská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dagmar Svobodová Gercenova 13 Bratislava 851 01