Vytvoriť faktúru

BAJAMARKET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BAJAMARKET
IČO 31399983
DIČ 2020330664
IČ DPH SK2020330664
Dátum vzniku 03 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAJAMARKET
Vlčie Hrdlo 0
84212
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 020 060 €
Zisk 9 342 €
Aktíva 295 927 €
Vlastný kapitál 51 409 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245246105, 0245640546, 0245640547, 0245640548, 0905265346
Mobile phone(s) 0905852802, 0905858867
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 219,191
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 100,122
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 100,122
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77,930
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,192
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,069
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 47,630
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 47,630
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 69,327
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 69,285
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,285
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,112
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 925
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,187
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 219,191
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 60,750
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 44,104
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 44,511
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -407
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,342
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,441
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,534
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,534
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 150,827
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40,666
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,666
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,033
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,030
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,098
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,080
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,020,060
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,020,060
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,020,058
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,001,735
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 829,589
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,280
D. Služby (účtová skupina 51) 78,480
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 53,585
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 38,611
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,706
4. Sociálne náklady (527, 528) 268
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 994
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,159
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,159
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,648
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,325
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,709
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,957
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,957
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,957
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,368
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,026
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,026
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,342
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31399983 DIČ: 2020330664 IČ DPH: SK2020330664
 • Sídlo: BAJAMARKET, Vlčie Hrdlo 0, 84212, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01 30.06.1997
  Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava 30.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vojtech Bajkay 3 320 € (50%) Fedinova 3 Bratislava 851 01
  Ing. Viera Bajkayová 3 320 € (50%) Fedinova 3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava
   18.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava
   30.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3 Bratislava 851 01
   Ing. Viera Bajkayová Fedinova 3 Bratislava
   29.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3b Bratislava 851 01
   Jozef Janík Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3b Bratislava 851 01
   Jozef Janík Fedákova 38 Bratislava 841 02
   03.08.1995Nové obchodné meno:
   BAJAMARKET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie Hrdlo 0 Bratislava 842 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3b Bratislava 851 01
   Jozef Janík Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Bajkay Fedinova 3b Bratislava 851 01
   Jozef Janík Fedákova 38 Bratislava 841 02