Vytvoriť faktúru

SBZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SBZ
IČO 31400043
DIČ 2020338199
IČ DPH SK2020338199
Dátum vzniku 04 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SBZ
Bystrická 4
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 135 €
Zisk -577 €
Aktíva 7 675 €
Vlastný kapitál 4 523 €
Kontaktné informácie
Email sbz@sbz.sk
Phone(s) 0244442873, 0262241796
Mobile phone(s) 0903765719
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 39
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 39
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 39
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,720
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 693
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,985
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,759
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,945
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,852
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,970
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -577
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,814
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,805
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 415
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 244
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 689
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 457
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,135
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 458
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 21,677
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,668
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,520
C. Služby (účtová skupina 51) 10,299
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,548
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 132
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 163
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 467
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,316
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 84
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 383
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -577
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31400043 DIČ: 2020338199 IČ DPH: SK2020338199
 • Sídlo: SBZ, Bystrická 4, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Barut Bystrická 4 Bratislava 841 07 04.08.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Barut 6 640 € (100%) Bystrická 4 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.02.2013Nové obchodné meno:
   SBZ s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bystrická 4 Bratislava 841 07
   04.02.2013Zrušené obchodné meno:
   S.B.Z. spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Polakovič Ľ. Svobodu 17 Malinovo 900 45
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Polakovič Ľ. Svobodu 14 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 04.08.1995
   03.10.2007Nové sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Barut Bystrická 4 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 04.08.1995
   Marián Polakovič Ľ. Svobodu 14 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 04.08.1995
   02.10.2007Zrušené sidlo:
   letisko Vajnory Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Barut Bystrická 4 Bratislava 841 07
   Marián Polakovič Ľ. Svobodu 14 Malinovo 900 45
   27.01.2006Noví spoločníci:
   Peter Barut Bystrická 4 Bratislava 841 07
   Marián Polakovič Ľ. Svobodu 17 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Barut Bystrická 4 Bratislava 841 07
   Marián Polakovič Ľ. Svobodu 14 Malinovo 900 45
   26.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Peter Barut Ľ. Zúbka 11 Bratislava 841 01
   Marian Polakovič Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Barut Ľ. Zúbka 11 Bratislava 841 01
   Marian Polakovič Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   04.01.1999Noví spoločníci:
   Peter Barut Ľ. Zúbka 11 Bratislava 841 01
   Marian Polakovič Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   03.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Barut Ľ. Zúbka 11 Bratislava 841 01
   Marian Polakovič Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   04.08.1995Nové obchodné meno:
   S.B.Z. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   letisko Vajnory Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   BUNGEE JUMPING - skákanie osôb pripevnených na gume z výšky
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Barut Ľ. Zúbka 11 Bratislava 841 01
   Marian Polakovič Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Barut Ľ. Zúbka 11 Bratislava 841 01
   Marian Polakovič Bodrocká 6 Bratislava 821 07