Vytvoriť faktúru

AUDITAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUDITAX
IČO 31400132
DIČ 2020886142
IČ DPH SK2020886142
Dátum vzniku 03 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUDITAX
Cukrová 14
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 174 €
Zisk -54 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252932316
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,208
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,739
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,909
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,273
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,273
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,636
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 830
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 100
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 730
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,469
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,469
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,208
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,342
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 57
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 57
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,866
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,866
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 52
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 312
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,225
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 42,045
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,174
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 95
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41,950
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 129
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,247
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 94
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,983
D. Služby (účtová skupina 51) 6,871
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,275
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,927
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,097
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,860
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,914
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,914
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -54
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31400132 DIČ: 2020886142 IČ DPH: SK2020886142
 • Sídlo: AUDITAX, Cukrová 14, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08 03.08.1995
  Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08 03.08.1995
  JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03 03.08.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Anna Valentová 2 224 € (33.3%) Francisciho 1 Bratislava 811 08
  Ing. Kamila Lukačovičová 2 224 € (33.3%) Palkovičova 15 Bratislava 821 08
  JUDr. Marta Dobranská 2 224 € (33.3%) Budyšínska 12 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.01.2010Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 811 08
   12.01.2010Zrušené sidlo:
   Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   17.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 03.08.1995
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 03.08.1995
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 03.08.1995
   16.06.2003Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08
   14.12.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava 811 08
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava
   03.08.1995Nové obchodné meno:
   AUDITAX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť podľa zák. 73/1992 Zb.
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   školiaca činnosť v oblasti riadenia, financovania, účtovníctva a daní
   Noví spoločníci:
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Marta Dobranská Budyšínska 12 Bratislava 831 03
   Ing. Kamila Lukačovičová Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Ing. Anna Valentová Francisciho 1 Bratislava