Vytvoriť faktúru

REO AMOS SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REO AMOS SLOVAKIA
IČO 31400221
DIČ 2020354875
IČ DPH SK2020354875
Dátum vzniku 03 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REO AMOS SLOVAKIA
Rybničná 38S/10595
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 953 172 €
Zisk 89 865 €
Aktíva 1 254 762 €
Vlastný kapitál 111 978 €
Kontaktné informácie
Email info@reoamos.sk
Webová stránka http://www.reoamos.sk
Phone(s) 0244257105, 0249224432, 0903720383, 0249105081
Mobile phone(s) +421903720382, +421911720381
Fax(es) 0249105088
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,357,100
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 835,131
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 835,131
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 156,201
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 661,596
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,334
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 521,076
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 86,841
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 358
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 86,483
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 234,797
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 234,650
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 234,650
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 147
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 199,438
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,770
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 193,668
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 893
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 893
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,357,100
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 201,843
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 104,343
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 104,343
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 89,865
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,155,257
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 362
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 362
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,151,845
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 320,590
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,590
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 769,374
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,974
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,024
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 50,491
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,392
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,050
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,050
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 953,181
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 953,172
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 922,399
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,637
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,567
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 421
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,148
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 795,074
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 565,809
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,014
D. Služby (účtová skupina 51) 70,600
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 77,374
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 55,914
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,680
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,780
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,434
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,844
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,844
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 211
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,788
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 158,098
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 281,180
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41,536
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 41,088
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 41,088
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 445
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41,527
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 116,571
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,706
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,706
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 89,865
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31400221 DIČ: 2020354875 IČ DPH: SK2020354875
 • Sídlo: REO AMOS SLOVAKIA, Rybničná 38S/10595, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Bouček Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika 28.04.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Bouček 6 639 € (100%) Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.01.2010Nové sidlo:
   Rybničná 38S/10595 Bratislava 831 07
   25.01.2010Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   11.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika
   10.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček K Oboře 288 Dolní Lhota Česká republika
   19.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Bouček Všestarská 884 Praha 9 - Klánovice 190 14 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2004
   18.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Bouček K oboře 288 Dolní Lhota 747 66 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2004
   02.06.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   administratívne práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   usporadúvanie školení a kurzov
   usporadúvanie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok
   propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v predmetoch podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   14.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Bouček K oboře 288 Dolní Lhota 747 66 Česká republika Vznik funkcie: 28.04.2004
   13.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Čop Okružná 14 Veľký Krtíš
   12.11.2001Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Poradenstvo /okrem účtovného, organizačného a ekonomického/ a konzultácie v oblasti chémie
   Sprostredkovanie prác a služieb
   Technická a inžinierska činnosť
   Výroba a montáž prístrojov a mechanických pohonov
   Výroba a kompletizácia ekologických sorpčných textilných materiálov
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Čop Okružná 14 Veľký Krtíš
   11.11.2001Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 832 18
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti chémie
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a montáž prístrojov s mechanickým pohonom
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Čop Sofijská 10 Košice
   30.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček K Oboře 288 Dolní Lhota Česká republika
   29.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Bouček K oboře 288 Dolní Lhota Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč 25 Holasovice Česká republika
   24.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček K oboře 288 Dolní Lhota Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč 25 Holasovice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marcel Čop Sofijská 10 Košice
   23.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Bouček Svazácka 6/2106 Ostrava Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč Zeyerova 10 Opava Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Kocianová Stavbárska 2 Bratislava
   20.11.1997Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 832 18
   Noví spoločníci:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Bouček Svazácka 6/2106 Ostrava Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč Zeyerova 10 Opava Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Kocianová Stavbárska 2 Bratislava
   19.11.1997Zrušené sidlo:
   Ľubovnianska 1 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Bouček Svazácka 6/2106 Ostrava Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč Zeyerova 10 Opava Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   03.08.1995Nové obchodné meno:
   REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľubovnianska 1 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti chémie
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a montáž prístrojov s mechanickým pohonom
   Noví spoločníci:
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Bouček Svazácka 6/2106 Ostrava Česká republika
   Ing. Jiří Hřivnáč Zeyerova 10 Opava Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jan Kala Ľubovnianska 1 Bratislava