Vytvoriť faktúru

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA
IČO 31400264
DIČ 2020338243
IČ DPH SK2020338243
Dátum vzniku 04 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA
Galvaniho ul. 15/C
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 406 684 €
Zisk 211 709 €
Aktíva 1 753 051 €
Vlastný kapitál 598 957 €
Kontaktné informácie
Email office@daikin.sk
Phone(s) 0556362628, 0257103211
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,718,889
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,231
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,231
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,231
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,709,326
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 531
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 424
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 107
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 53,347
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,060
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 51,287
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,651,950
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,226,195
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,226,195
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 425,498
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 257
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,498
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,498
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,332
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,332
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,718,889
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,012,425
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 25,892
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 25,892
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,589
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,589
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 772,235
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 772,235
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 211,709
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,706,464
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,343
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,343
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 8,742
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 8,742
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,434,295
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,104,216
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,104,216
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,106
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 327,973
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 258,063
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 42,328
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 215,735
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,400,483
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,406,684
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,389,461
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,022
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,201
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,078,957
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,758,167
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 51,509
D. Služby (účtová skupina 51) 611,558
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 638,492
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 476,607
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 155,341
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,544
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,234
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,488
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,488
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,769
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,740
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 327,727
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 979,249
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,416
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 363
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 363
O. Kurzové straty (563) 106
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 35,947
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,401
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 291,326
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 79,617
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 114,481
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -34,864
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 211,709
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
 • IČO:31400264 DIČ: 2020338243 IČ DPH: SK2020338243
 • Sídlo: DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, Galvaniho ul. 15/C, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Carl Lievens Korte Keer 10 Oedelem B-8730 Belgické kráľovstvo 13.09.2004
  Ing. Vladimír Orovnický 418/2 Hronský Beňadik 966 53 01.10.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH 25 892 € (100%) Brunn am Gebirge 2345 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2008Nové sidlo:
   Galvaniho ul. 15/C Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Carl Lievens Korte Keer 10 Oedelem B-8730 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 13.09.2004
   Ing. Vladimír Orovnický 418/2 Hronský Beňadik 966 53 Vznik funkcie: 01.10.2008
   16.10.2007Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   27.07.2000Nové obchodné meno:
   DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH Europaring F12/402, Campus 21 Brunn am Gebirge 2345 Rakúska republika
   04.08.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technické poradenstvo pre domáce a zahraničné subjekty
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ