Vytvoriť faktúru

Consulting & Solutions - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Consulting & Solutions
IČO 31400272
DIČ 2020330675
IČ DPH SK2020330675
Dátum vzniku 04 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Consulting & Solutions
Studenohorská 36
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 280 €
Zisk 13 988 €
Aktíva 18 251 €
Vlastný kapitál 16 308 €
Kontaktné informácie
Email mail@cons.sk
Phone(s) 0264780470, 0235448700, 0908765556
Mobile phone(s) 0908765556
Fax(es) 0264780698
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 45,815
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,538
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,598
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,909
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,909
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,351
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,338
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,940
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,076
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 864
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 277
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 277
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,815
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,425
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,134
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,809
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -675
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,988
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,390
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 444
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 444
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,777
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,818
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,818
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,959
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 169
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 169
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 34,280
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 34,280
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,019
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,779
D. Služby (účtová skupina 51) 8,004
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,910
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,015
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 844
4. Sociálne náklady (527, 528) 51
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 225
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,261
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,497
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 142
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 142
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -142
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,119
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,131
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,131
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,988
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31400272 DIČ: 2020330675 IČ DPH: SK2020330675
 • Sídlo: Consulting & Solutions, Studenohorská 36, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrej Bederka Studenohorská 36 Bratislava 841 03 13.10.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Andrej Bederka 6 639 € (100%) Studenohorská 36 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.07.2014Nové predmety činnosti:
   kancelárske a sekretárske služby
   vedenie účtovnej a mzdovej agendy
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Bederka Studenohorská 36 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 13.10.2000
   04.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Bederka Dudvážska 21 Bratislava
   13.10.2000Nové obchodné meno:
   Consulting & Solutions, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Studenohorská 36 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   technicko - organizačné zabezpečenie seminárov a školení
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Bederka Studenohorská 36 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Bederka Dudvážska 21 Bratislava
   12.10.2000Zrušené obchodné meno:
   TRA-DE-TECH s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dudvážska 21 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti investícií
   organizovanie podujatí s cieľom sprostredkovania investícií a financií
   realitná činnosť
   vývoj technológií, patentov, know-how a predmetov duševného vlastníctva na základe zmluvy s autormi okrem činností uvedených v §-e 3 zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení
   uschovávanie, zhromažďovanie a obchodovanie s technológiami, patentami, know-how a predmetmi duševného vlastníctva na základe zmluvy s autormi okrem činností uvedených v §-e 3 zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Bederka Dudvážska 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Bederka Dudvážska 21 Bratislava
   04.08.1995Nové obchodné meno:
   TRA-DE-TECH s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dudvážska 21 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti investícií
   organizovanie podujatí s cieľom sprostredkovania investícií a financií
   realitná činnosť
   vývoj technológií, patentov, know-how a predmetov duševného vlastníctva na základe zmluvy s autormi okrem činností uvedených v §-e 3 zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení
   uschovávanie, zhromažďovanie a obchodovanie s technológiami, patentami, know-how a predmetmi duševného vlastníctva na základe zmluvy s autormi okrem činností uvedených v §-e 3 zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení
   Noví spoločníci:
   Andrej Bederka Dudvážska 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Bederka Dudvážska 21 Bratislava