Vytvoriť faktúru

NONA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NONA
IČO 31400400
DIČ 2020306706
IČ DPH SK2020306706
Dátum vzniku 09 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NONA
Obchodná 9
81499
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 200 €
Zisk -7 181 €
Aktíva 74 658 €
Vlastný kapitál 68 894 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,385
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,203
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66,093
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 68,385
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,712
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,278
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 110,536
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,220
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -56,141
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,181
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,673
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 240
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,433
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 385
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,195
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,853
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 200
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 200
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,256
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,463
C. Služby (účtová skupina 51) 2,866
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 428
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 265
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,234
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,056
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,129
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 53
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 53
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 218
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 218
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -165
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,221
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,181
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015