Vytvoriť faktúru

TRIANGLE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIANGLE
IČO 31400485
DIČ 2020354897
IČ DPH SK2020354897
Dátum vzniku 11 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIANGLE
Ľubovnianska 16
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 77 039 €
Zisk 7 571 €
Aktíva 33 198 €
Vlastný kapitál 26 311 €
Kontaktné informácie
Email trianglesro@gmail.com
Phone(s) 0905503953
Mobile phone(s) 0905407433, 0905503953
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,919
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,919
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,919
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,770
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,650
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,704
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,606
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 50,689
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,170
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 680
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 13,948
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,571
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,519
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 137
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,382
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,372
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,892
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,118
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 77,039
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 77,039
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 66,861
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,762
C. Služby (účtová skupina 51) 6,286
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 41,571
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 445
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 797
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,178
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 52,991
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 394
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 394
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -394
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,784
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,213
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,571
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31400485 DIČ: 2020354897 IČ DPH: SK2020354897
 • Sídlo: TRIANGLE, Ľubovnianska 16, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07 16.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Mráz 2 324 € (33.3%) Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
  Peter Šemrinec 2 324 € (33.3%) Bratislava 841 05
  Dionýz Mészáros 2 324 € (33.3%) 440 Vrakúň 930 25
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   Peter Šemrinec Nejedlého 16 Bratislava 841 05
   Dionýz Mészáros 440 Vrakúň 930 25
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Dionýz Mészáros 440 Vrakúň 930 25
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   Peter Šemrinec Nejedlého 16 Bratislava 841 05
   16.01.1998Noví spoločníci:
   Dionýz Mészáros 440 Vrakúň 930 25
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   Peter Šemrinec Nejedlého 16 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   15.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Fedíková Ľubovnianska 7 Bratislava 851 07
   Dionýz Mészáros 440 Vrakúň 930 25
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   Peter Šemrinec Nejedlého 16 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   11.08.1995Nové obchodné meno:
   TRIANGLE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Tatiana Fedíková Ľubovnianska 7 Bratislava 851 07
   Dionýz Mészáros 440 Vrakúň 930 25
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07
   Peter Šemrinec Nejedlého 16 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Mráz Ľubovnianska 16 Bratislava 851 07