Vytvoriť faktúru

F.Quo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F.Quo
Stav Zrušená
IČO 31400868
DIČ 2020821957
IČ DPH SK2020821957
Dátum vzniku 18 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.Quo
Mišíkova 13
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 105 120 €
Zisk 2 424 €
Dátum aktualizácie údajov: 27.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 46,407
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,407
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,782
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 178,259
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 219,566
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -41,232
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -75
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 224,666
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,602
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,665
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,424
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 226,268
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 226,256
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 81,588
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,568
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 143,100
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12
Dátum aktualizácie údajov: 27.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 105,120
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,162
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,834
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,124
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 101,173
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,015
C. Služby (účtová skupina 51) 30,535
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 401
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,204
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,199
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 42,010
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,809
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,947
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,388
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 566
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 566
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -562
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,385
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,424
Dátum aktualizácie údajov: 27.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 27.11.2015
 • IČO:31400868 DIČ: 2020821957 IČ DPH: SK2020821957
 • Sídlo: F.Quo, Mišíkova 13, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Augusta 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.11.2015Zrušené obchodné meno:
   F.Quo s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mišíkova 13 Bratislava 811 04
   13.05.2006Nové sidlo:
   Mišíkova 13 Bratislava 811 04
   18.08.1995Nové obchodné meno:
   F.Quo s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným