Vytvoriť faktúru

ErasData - Pro - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ErasData - Pro
IČO 31400906
DIČ 2020347637
IČ DPH SK2020347637
Dátum vzniku 14 Augusta 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ErasData - Pro
Podlesná 608/8
90091
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 746 €
Zisk -152 271 €
Aktíva 509 153 €
Vlastný kapitál 248 782 €
Kontaktné informácie
Email info@erasdatapro.sk
Phone(s) 0259307010, 0259307011
Fax(es) 0259307010
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 374,183
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 357,177
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 209,327
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 114
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 208,147
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,066
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 32,152
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 32,152
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 50,161
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 49,944
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,944
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 217
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 65,537
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,853
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 63,684
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,006
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,046
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 15,960
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 374,183
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,511
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,773
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,773
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 43,613
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 43,447
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 166
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 166
2. Ostatné fondy (427, 42X) 166
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 198,230
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 198,230
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,271
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 277,672
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 925
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 925
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 273,599
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,433
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,433
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 262,335
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,042
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,010
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,779
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,148
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,148
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,746
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,832
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 163,375
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -153,461
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 172,704
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,305
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,555
D. Služby (účtová skupina 51) 53,084
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 97,558
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 69,327
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,363
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,868
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,329
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 530
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 530
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,343
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -152,958
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -52,198
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 207
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 207
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -196
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -153,154
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -883
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -885
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -152,271
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31400906 DIČ: 2020347637 IČ DPH: SK2020347637
 • Sídlo: ErasData - Pro, Podlesná 608/8, 90091, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Augusta 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Dária Baráthová Podlesná 608/8 Limbach 900 91 13.06.2008
  RNDr. Juraj Baráth Podlesná 608/8 Limbach 900 91 15.05.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Dária Baráthová 3 320 € (49%) Podlesná 608/8 Limbach 900 91
  RNDr. Juraj Baráth 3 453 € (51%) Podlesná 608/8 Limbach 900 91
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.10.2014Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   30.05.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Juraj Baráth Podlesná 608/8 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 15.05.2012
   29.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.06.2008Nové sidlo:
   Podlesná 608/8 Limbach 900 91
   Noví spoločníci:
   RNDr. Dária Baráthová Podlesná 608/8 Limbach 900 91
   RNDr. Juraj Baráth Podlesná 608/8 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Dária Baráthová Podlesná 608/8 Limbach 900 91
   12.06.2008Zrušené sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   14.06.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   13.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   16.12.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 3017/2 Bratislava 841 05
   15.12.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 2 Bratislava 841 05
   19.09.1996Noví spoločníci:
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   18.09.1996Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   14.08.1995Nové obchodné meno:
   ErasData - Pro s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát a údajov ekonomického, sociálneho, obchodného a priestorového charakteru
   poskytovanie konzultačnej, poradenskej a lektorskej činnosti v oblasti výpočtovej techniky a prídavných zariadení, programových produktov
   činnosť organizačno-ekonomických poradcov v oblasti sociálno-ekonomických a regionálnych analýz
   obchodná činnosť súvisiaca s kúpou, predajom konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja ďaľším prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, prídavných zariadení a programového vybavenia
   Noví spoločníci:
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 2 Bratislava 841 05
   RNDr. Dária Baráthová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Juraj Baráth Jamnického 2 Bratislava 841 05